Frederiksberg lejlighed omdannelse til 2 etager

Frederiksberg lejlighed omdannelse til 2 etager​

​Beliggenhed: Frederiksberg

År: 2022-2023
Opgave: Totalrådgivning fra idéoplæg igennem myndighed til udbud og kontraktskrivning til tilsyn og færdigmelding
Renoveringssum: ca. 4.000.000 kr. ekskl. moms.

Beskrivelse: Vores totalrådgivning udgjorde en omfattende service, der guidede og administrerede hele transformationen af en lejlighed, hvor tørloftet blev omdannet til beboelse, hvor lejligheden efterfølgende er i to plan. 

Vi varetog alt fra de første idéer og tegninger til myndighedsprojekt, udbudsprojekt, kontraktindgåelse og endelig færdigmelding af byggeriet.

Vi indledte processen med kreative idéer og udviklede detaljerede tegninger og 3D visualisering, der skulle udgøre og definerede den foreslåede kommende lejlighed. Disse tegninger blev grundlaget for hele projektet og dannede rammen omkring myndighedsprojektet, der sikrede overholdelse af lovmæssige krav og bygningsregulativer.

Gennem udarbejdelse af omfattende materiale, herunder; tidsplaner, detaljerede beskrivelser, tilbudslister og sagsmappen generelt, navigerede vi gennem udbudsprocessen. Vi faciliterede kontraktindgåelsen mellem bygherre og entreprenør, hvilket sikrede, at alle parter var på samme side med hensyn til forventninger, arbejdets omfang og økonomiske rammer.

Vores rolle inkluderede også tilsyn. Vi førte tilsyn med arbejdets udførelse for at sikre kvalitet iht. specifikationer og krav. Desuden håndterede vi byggeadministrationen, herunder økonomistyring og varslinger til andre beboere i ejendommen for at sikre en smidig proces og minimal forstyrrelse.

Endelig stod vi for færdigmelding af byggeriet, hvor vi sikrede, at alt arbejde blev afsluttet tilfredsstillende og i overensstemmelse med de fastlagte standarder og myndighedsprojekt.

Vores totalrådgivning var en integreret proces, der strakte sig fra de indledende ideer og tegninger til den endelige gennemførelse af projektet. Vi sikrede, at hver fase blev håndteret med omhu og ekspertise for at levere en fuldt gennemført 2-plans løsning, der opfyldte både bygherrens forventninger og de nødvendige standarder.

Wava Byggerådgivning​ ApS

Cvr: 41765437

​Lyngsø alle 3a

2970 Hørsholm

info@wava.dk

​59 59 59 22

Læs cookiedeklaration her